Vukovar Water Tower

The Simbol of Croatian Unity

Vukovar Water Tower

The Simbol of Croatian Unity

Vukovar Water Tower
The Simbol of Croatian Unity
(Competition Winner)

The objective was to come up with a visually powerfull solution that moves away from the literal form of a water tower, while simultaneously transmitting the massage that this symbol gives. During the war, the water tower was directly hit 640 times but remained standing despite throughout the city defence. Traces of the destruction attempts have become part of the watertower's integrality. The team in charge of the architectural design followed that line of thinking to find the soultion. The main idea in desiging the visual was to show that it precisely the attempt of destruction and wounding the city what connected people ane made them stronger.

Vukovarski vodotoranj

Simbol Hrvatskog zajedništva
(Prvonagrađeni rad na javnom natječaju)

Cilj je bio doći do vizualno snažnog rješenja koje se odmiče od doslovnosti oblika vodotornja, a istovremeno prenosi poruku koju ovaj simbol daje. Toranj je u ratu izravno pogođen 640 puta, a unatoč tome je za cijelo vrijeme obrane grada ostao čitav stajati. Tragovi pokušaja njegove dekonstrukcije postali su dio njegove cjelovitosti. Taj idejni slijed je pratio i arhitektonski projektni tim u svom rješenju. Osnovna ideja dizajna vizualnog identiteta bila je prikazati da je upravo pokušaj destrukcije i ranjavanje grada ono što je narod snažnije povezalo i dodatno ojačalo.

Year
2017

Client
Croatian House Vukovar